Jesteś tutaj: Start / Zakaz reklamy

Zakaz reklamy

Mając na uwadze cel oraz skutki jakie wywołała nowelizacja ustawy z dnia 6 września 2001r. Prabipwif/reklama2017/decyzja20170830.pdfwo farmaceutyczne (Dz. U. 2001 Nr 126 poz. 1381 z późn. zm. ) w zakresie normy art. 94a (zakaz działalności reklamowej aptek i punktów aptecznych) dla środowiska i rynku farmaceutycznego, Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny udostępnia zainteresowanym treść przykładowych decyzji jakie zapadły w związku z naruszeniem przez podmioty zobowiązane art. 94a wskazanej ustawy:

ROK 2018

ROK 2017

ROK 2015

ROK 2014

ROK 2013