Jesteś tutaj: Start / Komunikaty ŚWIF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
04.09.2019

Komunikat nr 8 w sprawie przekazywania informacji o braku możliwości zapewnienia dostępu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego


03.07.2019

Komunikat nr 7 w sprawie warunków transportu i przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych


12.06.2019

Komunikat nr 6 w sprawie warunków przechowywania produktów leczniczych w związku z wysokimi temperaturami.


12.04.2019

Komunikat nr 5 w sprawie umieszczania w aptece ogólnodostępnej i punkcie aptecznym informacji dla pacjenta.


11.04.2019

Komunikat nr 4 w sprawie dnia wolnego od pracy w maju 2019r.


10.04.2019

Komunikat nr 3 w sprawie zapewnienia odpowiedniej liczby farmaceutów w godzinach czynności apteki.


01.02.2019

Komunikat nr 2 w sprawie dostosowania się do wymogów art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1375).


01.02.2019

Komunikat nr 1 w sprawie zgłaszania organowi zezwalającemu wszelkich zmian danych dotyczących zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, punktu aptecznego oraz danych dotyczących zgody na prowadzenie apteki szpitalnej, apteki zakładowej i działu farmacji szpitalnej


12.12.2018

Komunikat nr 6 w sprawie dni wolnych od pracy w 2018r.


12.12.2018

Komunikat nr 5 w sprawie safety features w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej - Wdrożenie tzw. „dyrektywy antyfałszyfkowej"


23.08.2018

Komunikat nr 4 w sprawie przypomnienia o obowiązujących zasadach przy czynnościach kontrolnych


23.08.2018

Komunikat nr 3 w sprawie obowiązku zgłaszania   przez podmiot  prowadzący   apteki ogólnodostępne, punkty apteczne, apteki szpitalne  i działy farmacji szpitalnej  wszelkich zmian funkcjonalności oraz modernizacji lokalu  apteki ogólnodostępnej, punktu aptecznego, apteki szpitalnej  i działu farmacji szpitalnej


09.05.2018

Komunikat nr 2 w sprawie prawa inwalidów wojennych oraz kombatantów do korzystania z usług farmaceutycznych w aptekach poza kolejnością


20.04.2018

Komunikat nr 1 w sprawie dni wolnych od pracy w maju 2018r.


24.04.2017

Komunikat nr 3 w sprawie dni wolnych od pracy w roku 2017


24.04.2017

Komunikat nr 2 w sprawie wydawania z aptek ogólnodostępnych produktów leczniczych, zawierających środki odurzające grup I-N, II-N, III-N i IV-N lub substancje psychotropowe grup II-P, III-P i IV-P dla podmiotów posiadających zgodę WIF na posiadanie i stosowanie w celach medycznych produktów leczniczych w obrębie w/w grup.


24.04.2017

Komunikat nr 1 w sprawie nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1


15.11.2016

Komunikat nr 5 w sprawie utworzenia adresu e-mail dla aptek szpitalnych/działów farmacji szpitalnych, na który należy zgłaszać braki dostępności do produktów leczniczych w podmiotach leczniczych


27.10.2016

Komunikat nr 4 w sprawie ważności wydawanych zgód na środki odurzające i substancje psychotropowe wydawane w celach medycznych


08.09.2016

Komunikat nr 3 w sprawie Komunikatu Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego !Pomieszanie leków – Atram. Informacja dla pacjenta


07.04.2016

Komunikat nr 2 w sprawie sposobu składania wniosków o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego


01.04.2016

Komunikat nr 1 w sprawie zmian dotyczących sposobu składania wniosków na prowadzenie apteki ogólnodostępnej i punktu aptecznego obowiązujących od 1 kwietnia 2016


07.08.2015

Komunikat nr 6 w sprawie sprawdzania warunków przechowywania produktów leczniczych w związku z wysokimi temperaturami


30.07.2015

Komunikat nr 5 w sprawie informowania o rzeczywistych brakach produktów leczniczych wydawanych na receptę


13.07.2015

Komunikat nr 4 w sprawie składania zawiadomień o brakach w dostępności produktów leczniczych


13.07.2015

Komunikat nr 3 z dnia 10 lipca 2015 dotyczący właściwych warunków przechowywania produktów leczniczych


09.07.2015

Komunikat nr 1 z dnia 9 lipca 2015 dot. zmiany ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawy Prawo farmaceutyczne


09.07.2015

Komunikat nr 2 z dnia 9 lipca 2015r. dotyczący zmiany ustawy Prawo farmaceutyczne


Data Komunikaty archiwalne
09.07.2013 Komunikat dot. przechowywania suplementów diety ,wyrobów medycznych i innych produktów nie będących produktami leczniczymi - treść komunikatu.
24.04.2013 Komunikat dot. zamówień na produkty lecznicze składane do hurtowni farmaceutycznych - treść komunikatu.
15.06.2012 Komunikat z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie raklamy - treść komunikatu.
14.06.2012 KOMUNIKAT z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia działów farmacji w szpitalach i innych przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych, w których nie utworzono apteki szpitalnej - treść komunikatu.
29.04.2011 Komunikat dotyczący Antytoksyny jadu żmij - treść komunikatu.
27.01.2010 Komunikat dotyczący wymogów przeprowadzenia tzw. „mapowania” temperatur w stosowanych w aptekach urządzeniach chłodniczych - treść komunikatu.
15.10.2009 Komunikat dotyczący rozporządzenia w sprawie produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego - treść komunikatu.
05.10.2009 Komunikat w sprawie informacji umieszczanych w aptekach ogólnodostępnych - treść komunikatu

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WIF Kielce
Data utworzenia:2017-03-11
Data publikacji:2017-03-11
Osoba sporządzająca dokument:Marek Piwowarczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Marek Piwowarczyk
Liczba odwiedzin:4414