Jesteś tutaj: Start / Status prawny
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach jest jednostką budżetową, działającą w ramach wojewódzkiej administracji zespolonej i wykonuje w imieniu Wojewody Świętokrzyskiego zadania Inspekcji Farmaceutycznej określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) oraz przepisach odrębnych.

Podstawa prawna działania:

- Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr.157, poz. 1240 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.).

- Statut Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Kielcach.

- Zarządzenie w sprawie nadania statutu

- Zarządzenie zmieniające statut

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WIF Kielce
Data utworzenia:2017-03-11
Data publikacji:2017-03-11
Osoba sporządzająca dokument:Marek Piwowarczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Marek Piwowarczyk
Liczba odwiedzin:1151