Jesteś tutaj: Start / Majątek

Majątek

MAJĄTEK w 2020 r.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach dysponuje:
Środkami trwałymi o wartości   11 986,84 zł na które składają się:

 • środki transportu –  11 986,84 zł,
 • Wartości niematerialne i prawne o wartości –  13 245,37zł,
 • Pozostałe wyposażenie w użytkowaniu – 170 012,99 zł.

Wykazane wartości środków trwałych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie.

MAJĄTEK w 2019 r.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach dysponuje:
Środkami trwałymi w wysokości  29 966,80 zł na które składają się:

 • środki transportu –  29 966,80 zł,

Wartości niematerialne i prawne w wysokości –  13 245,37zł,
Pozostałe wyposażenie w użytkowaniu – 164 888,59 zł.

Wykazane wartości środków trwałych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie.

MAJĄTEK w 2018 r.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach dysponuje:
Środkami trwałymi w wysokości  47 946,76 zł na które składają się:

 • środki transportu –  47 946,76zł,

Wartości niematerialne i prawne w wysokości –  10 209,73zł,
Pozostałe wyposażenie w użytkowaniu – 150 578,92 zł.

Wykazane wartości środków trwałych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie.

 

MAJĄTEK w 2017 r.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach dysponuje:
Środkami trwałymi w wysokości  65.926,72 zł na który składają się:

 • środki transportu – 65.926,72 zł,

Wartości niematerialne i prawne w wysokości –  6.027,73 zł,
Pozostałe wyposażenie w użytkowaniu – 157.435,91 zł.

Wykazane wartości środków trwałych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie.

MAJĄTEK w 2016r.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach dysponuje:

Środkami trwałymi w wysokości 119.425,91 zł na który składają się:

 • środki transportu – 89.900,00 zł.
 • maszyny, urządzenia i aparaty – 29.525,91 zł
 • narzędzia, przyrządy – 6.710,00 zł

Wartości niematerialne i prawne w wysokości – 4.270,00 zł.
Pozostałe wyposażenie w użytkowaniu - 137.583,99 zł.


MAJĄTEK w 2015r.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach dysponuje:

Środkami trwałymi w wysokości 88.235,91 zł na który składają się:

 • środki transportu – 52.000,00 zł.
 • maszyny, urządzenia i aparaty – 29.525,91 zł
 • narzędzia, przyrządy – 6.710,00 zł

Wartości niematerialne i prawne w wysokości – 4.270,00 zł.
Pozostałe wyposażenie w użytkowaniu - 122.323,95 zł.


MAJĄTEK w 2014r.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach dysponuje:

Środkami trwałymi w wysokości 88.235,91 zł na który składają się:

 • środki transportu – 52.000 zł.
 • maszyny, urządzenia i aparaty – 29.525,91 zł
 • narzędzia, przyrządy – 6.710,00 zł

Wartości niematerialne i prawne w wysokości – 4.270 zł.
Pozostałe wyposażenie w użytkowaniu - 97.489,34 zł.


MAJĄTEK w 2013r.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach dysponuje:

Środkami trwałymi w wysokości 99.782,14 zł na który składają się:

 • środki transportu – 52.000 zł.
 • maszyny, urządzenia i aparaty – 41.072,14 zł
 • narzędzia, przyrządy – 6.710,00 zł

Wartości niematerialne i prawne w wysokości – 4.270 zł.
Pozostałe wyposażenie w użytkowaniu - 88.341,66 zł.


MAJĄTEK w 2012r.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach dysponuje:

Środkami trwałymi w wysokości 99.782,14 zł na który składają się:

 • środki transportu – 52.000 zł.
 • maszyny, urządzenia i aparaty – 41.072,14 zł
 • narzędzia, przyrządy – 6.710,00 zł

Wartości niematerialne i prawne w wysokości – 4.270 zł.


MAJĄTEK w 2011 r.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach dysponuje:

Środkami trwałymi w wysokości 25.999,90 zł na który składają się:
środki transportu – 25.999,90 zł.

Wartościami niematerialnymi i prawnymi w wysokości – 1.280,86 zł.


 MAJĄTEK w 2010 r.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach dysponuje:

Środkami trwałymi w wysokości 36.399,94 zł na który składają się:

-       środki transportu – 36.399,94 zł

Wartościami niematerialnymi i prawnymi w wysokości – 2.134,90 zł


MAJĄTEK w 2009 r.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach dysponuje środkami trwałymi w wysokości 47.790,46 zł na które składają się:

-       urządzenia techniczne – 134,48 zł
-       środki transportu – 46.799,98 zł
-       inne środki trwałe – 856,00 zł

oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi w wysokości – 2.988,94 zł


MAJĄTEK w 2008 r.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach dysponuje środkami trwałymi w wysokości 8.508,84 zł na który składają się:

- urządzenia techniczne – 1.073,84 zł
- środki transportu – 5.295,00 zł
- inne środki trwałe- 2.140,00 zł


MAJĄTEK w 2007 r.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach dysponuje środkami trwałymi w wysokości 22.179,51 zł na który składają się:

- urządzenia techniczne - 2.013,20 zł
- środki transportu - 15.885 zł
- inne środki trwałe- 4.281,31 zł


  MAJĄTEK w 2006 r.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach dysponuje środkami trwałymi w wysokości 32.198,69 zł na który składają się:

-urządzenia techniczne - 2.952,56 zł
- środki transportu - 26.475 zł


MAJĄTEK w 2005 r.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach dysponuje środkami trwałymi w wysokości 67.222,40 zł na który składają się:

-urządzenia techniczne - 4.831,28 zł
- środki transportu - 47.655 zł
- inne- 14.736,12 zł.


 MAJĄTEK w 2004 r.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach dysponuje środkami trwałymi w wysokości 76.549,30 zł na który składają się:

- urządzenia techniczne - 24.481,80 zł
- środki transportu - 52.067,50 zł


MAJĄTEK w 2003 r.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach dysponuje środkami trwałymi w wysokości 34.922,28 zł na który składają się:

- urządzenia techniczne - 27.064,68 zł
- środki transportu - 7.857,60 zł