Plan kontroli

Plan kontroli na rok 2022 - skoroszyt w formacie Excel (na kolejnych zakładkach/arkuszach znajdują się typy jednostek podlegających kontroli)

Plan kontroli na rok 2021 - skoroszyt w formacie Excel (na kolejnych zakładkach/arkuszach znajdują się typy jednostek podlegających kontroli)

Plan kontroli na rok 2020 - skoroszyt w formacie Excel (na kolejnych zakładkach/arkuszach znajdują się typy jednostek podlegających kontroli)

Plan kontroli na rok 2019 - skoroszyt w formacie Excel (na kolejnych zakładkach/arkuszach znajdują się typy jednostek podlegających kontroli)

Plan kontroli na rok 2018 - skoroszyt w formacie Excel (na kolejnych zakładkach/arkuszach znajdują się typy jednostek podlegających kontroli)

Plan kontroli na rok 2017 - skoroszyt w formacie Excel (na kolejnych zakładkach/arkuszach znajdują się typy jednostek podlegających kontroli)

Plan kontroli na rok 2016 - skoroszyt w formacie Excel (na kolejnych zakładkach/arkuszach znajdują się typy jednostek podlegających kontroli)

Plan kontroli na rok 2015 - skoroszyt w formacie Excel (na kolejnych zakładkach/arkuszach znajdują się typy jednostek podlegających kontroli)