Kontrole jednostki

2020

Wystąpienie pokontrolne z kontroli działalności finansowo - gospodarczej oraz procesu realizacji budżetu w układzie zadaniowym w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Kielcach w 2019r (plik pdf - wystąpienie pokontrolne Wojewody )

2018

Wystąpienie pokontrolne z kontroli działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Kielcach w zakresie wykonywania zadań przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego oraz organizacji Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Kielcach (plik pdf - w załączeniu wystąpienie pokontrolne GIF)

Wystąpienie pokontrolne z kontroli przyjmowania, sposobu rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz sprawdzenie stopnia realizacji przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Kielcach przeprowadzonej w dniu 26 marca 2018 r. (plik pdf)

2017

Wystąpienie pokontrolne z kontroli archiwum zakładowego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Kielcach przeprowadzonej w dniu 5 maja 2017 r. (plik pdf)

Wystąpienie pokontrolne z kontroli działalności finansowo-gospodarczej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Kielcach w 2016 r. przeprowadzonej w dniach 4-13 kwiecień 2017 r. (plik pdf)

2015

Wystąpienie pokontrolne z kontroli procesu realizacji budżetu w układzie zadaniowym w 2014 roku w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Kielcach w dniach od 17 - 27 kwietnia 2015 r. (plik pdf)

2014

Protokół kontroli archiwum zakładowego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Kielcach przeprowadzonej w dniu 20 października 2014 r.  (plik protokołu pdf)

2013

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej dotyczącej działalności finansowo-gospodarczej jednostki w 2012 roku w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Kielcach przeprowadzonej w dniach 13 - 25 września 2013 r. (plik protokołu docx)

2012

Protokół kontroli problemowej wykonywania zadań w zakresie obronności w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Kielcach przeprowadzonej w dniu 10 grudnia 2012 r. (plik protokołu w formacie pdf)

2011

Protokół kontroli archiwum zakładowego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Kielcach przeprowadzonej w dniu 29 września 2011 r. (plik protokołu w formacie pdf)

Protokół kontroli działalności finansowo-gospodarczej jednostki w 2010 r. ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień: celowości, oszczędności i racjonalności wydatkowania środków publicznych oraz ich zgodności z przepisami ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, zamówieniach publicznych, prawidłowości dokonywania zmian w planie finansowym, a także sposobu pobierania i odprowadzania dochodów należnych Skarbowi Państwa. (plik protokołu w formacie pdf - 60MB)


 2009

Protokół kontroli przyjmowania,sposobu rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz sprawdzenie stopnia realizacji przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Kielcach przeprowadzonej w dniu 17 grudnia 2009 r. (plik protokołu w formacie pdf - 1MB)


2008

Protokół kontroli archiwum zakładowego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Kielcach przeprowadzonej w dniu 2 września 2008 r. (plik protokołu w formacie pdf - 12MB)


2007

Protokół kontroli działalności finansowo-gospodarczej jednostki za II półrocze 2006 r. i siedem miesięcy 2007 r., ze szczególnym uwzględnieniem celowości, oszczędności i racjonalności wydatkowania środków publicznych oraz ich zgodności z przepisami ustawy o finansach publicznych, o rachunkowości i o zamówieniach publicznych, a także prawidłowości dokonywania zmian w planie finansowym. (plik protokołu w formacie pdf - 14MB)

Wystąpienie pokontrolne NIK dotyczące kontroli w zakresie wykonania budżetu państwa w 2006 r. część 85/26 – województwo świętokrzyskie, przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach. (plik protokołu w formacie pdf - 6MB)


2006

Sprawozdanie z problemowej kontroli finansowej realizacji zaleceń pokontrolnych przeprowadzonej w dniu 29 listopada 2006 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Kielcach. (plik protokołu w formacie pdf - 3MB)

Wystąpienie pokontrolne po kontroli działalności finansowo gospodarczej jednostki za 2005 r. i pięć miesięcy 2006 r., ze szczególnym uwzględnieniem celowości, oszczędności i racjonalności wydatkowania środków publicznych oraz ich zgodności z przepisami ustawy o finansach publicznych, o rachunkowości i o zamówieniach publicznych, a także prawidłowości dokonywania zmian w planie finansowym. (plik protokołu w formacie pdf - 2MB)


2005

Protokół kontroli organizacji, przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Kielcach przeprowadzonej w dniu 16 grudnia 2005 r. (plik protokołu w formacie pdf - 4MB)

Protokół kontroli finansowej jednostki za 2004 r. i I kwartał 2005 r. w zakresie: zgodności danych zawartych w sprawozdaniach finansowych z zapisami w ewidencji finansowo-księgowej, realizowania procedur kontroli wewnętrznej, dokonywania zmian w planie finansowym zgodnie z zakresem upoważnienia, dokonywania wydatków w granicach upoważnienia, sposobie prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej. (plik protokołu w formacie pdf - 12MB)

Protokół kontroli archiwum zakładowego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Kielcach przeprowadzonej w dniu 14 luty 2005 r. (plik protokołu w formacie pdf - 7MB)

200