Jesteś tutaj: Start / Dokumenty

Dokumenty

1. Udzielanie zezwoleń uprawniających do prowadzenia apteki ogólnodostępnej. (pobierz plik)

2. Udzielanie zezwoleń uprawniających do prowadzenia punktów aptecznych. (plik w przygotowaniu )

  • Załącznik nr 1 (pobierz plik) – wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego przez osoby fizyczne / osoby prawne /.

  • Załącznik nr 2 (plik w przygotowaniu ) – wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego – informacja dla składającego wniosek.

  • Załącznik nr 3  – wzory oświadczeń wnioskodawcy:
    oświadczenie dla wspólników , oświadczenie dla os. fizycznej , oświadczenie dla spółki

  • Załącznik nr 4 () – wzór oświadczenia kandydata na kierownika punktu aptecznego.

  • Załącznik nr 5 (pobierz plik) – opis techniczny lokalu przeznaczonego na punkt apteczny.

3. Dokumenty wymagane do zmiany na stanowisku kierownika apteki ogólnodostępnej/apteki szpitalnej/działu farmacji szpitalnej/punktu aptecznego.

4. Informacja dotycząca uzyskania zgody na pełnienie funkcji kierownika apteki i działu farmacji szpitalnej lub dwóch działów farmacji szpitalnej na podstawie zapisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2021r. poz. 974 z późn.zm.) (plik pdf)

5. Ustanowienie zastępcy kierownika apteki na czas nieobecności kierownika powyżej 30 dni. (pobierz plik)

6. Formularz sprzedaży wysyłkowej. (pobierz plik)

7. Wydawanie zgody na utworzenie działu farmacji szpitalnej. (pobierz plik)

8. Wydawanie opinii o spełnieniu wymagań kadrowych i lokalowych przez placówki obrotu pozaaptecznego. (pobierz plik)

9. Dokumenty wymagane do wydania zgód na posiadanie w celach medycznych preparatów zawierających środki odurzające grupy I-N, II-N, III-N lub substancje psychotropowe grupy II-P, III-P, IV-P. (pobierz plik)

10. Wniosek o przydział zakresu liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na produkty lecznicze zawierające środek odurzający ,substancję psychotropową, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii - dla lekarzy medycyny (pobierz plik)

11. Wniosek o przydział zakresu liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na produkty lecznicze zawierające środek odurzający ,substancję psychotropową, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii - dla lekarzy weterynarii (pobierz plik)

12. Wniosek o przydział zakresu liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na produkty lecznicze posiadające kategorię dostępności „Rpw” - dla lekarzy medycyny(pobierz plik)

13. Wniosek o przydział zakresu liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na produkty lecznicze posiadające kategorię dostępności „Rpw” - dla lekarzy weterynarii(pobierz plik)

14. Wydawanie dokumentu umożliwiającego wewnątrzwspólnotową dostawę lub wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających lub substancji psychotropowych na własne potrzeby lecznicze (pobierz plik; załącznik 1; załącznik 2)

15. Wniosek o udzielenie zezwolenia na stosowanie w celu prowadzenia badań naukowych środków odurzających i substancji psychotropowych. (pobierz plik)

Udzielanie zezwoleń uprawniających do prowadzenia punktów aptecznych.

16. Ankiety do zezwolenia

Załącznik nr 1 (pobierz plik ) – ankieta apteka ogólnodostępna

Załącznik nr 2 (pobierz plik ) – ankieta punkt apteczny