Jesteś tutaj: Start / Dokumenty

Dokumenty

1. Udzielanie zezwoleń uprawniających do prowadzenia apteki ogólnodostępnej. (plik )

 • Załącznik nr 1 (plik ) – wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez osoby fizyczne / osoby prawne /.

 • Załącznik nr 2 (plik ) – wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

 • Załącznik nr 3 (plik ) – wzory oświadczeń wnioskodawcy.

 • Załącznik nr 4 (plik ) – wzór oświadczenia kandydata na kierownika apteki.

 • Załącznik nr 5 (plik ) – opis techniczny lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną.

2. Udzielanie zezwoleń uprawniających do prowadzenia punktów aptecznych. (plik )

 • Załącznik nr 1 (plik ) – wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego przez osoby fizyczne / osoby prawne /.

 • Załącznik nr 2 (plik ) – wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego – informacja dla składającego wniosek.

 • Załącznik nr 3 (plik ) – wzory oświadczeń wnioskodawcy.

 • Załącznik nr 4 (plik ) – wzór oświadczenia kandydata na kierownika punktu aptecznego.

 • Załącznik nr 5 (plik ) – opis techniczny lokalu przeznaczonego na punkt apteczny.

3. Dokumenty wymagane do zmiany na stanowisku kierownika apteki ogólnodostępnej/apteki szpitalnej/działu farmacji szpitalnej/punktu aptecznego. (plik )

4. Ustanowienie zastępcy kierownika apteki na czas nieobecności kierownika powyżej 30 dni. (plik )

5. Formularz sprzedaży wysyłkowej. (plik )

6. Wydawanie zgody na utworzenie działu farmacji szpitalnej. (plik )

 • Załącznik nr 1 (plik )
 • Załącznik nr 2 (plik )
 • Załącznik nr 3 (plik )
 • Załącznik nr 4 (plik )

7. Wydawanie opinii o spełnieniu wymagań kadrowych i lokalowych przez placówki obrotu pozaaptecznego. (plik )

8. Dokumenty wymagane do wydania zgód na posiadanie w celach medycznych preparatów zawierających środki odurzające grupy I-N, II-N, III-N lub substancje psychotropowe grupy II-P, III-P, IV-P. (plik )

9. Wniosek o przydział zakresu liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na leki posiadające kategorię dostępności „Rpw” (plik )

10. Wniosek o udzielenie zezwolenia na stosowanie w celu prowadzenia badań naukowych środków odurzających i substancji psychotropowych. (plik )

Udzielanie zezwoleń uprawniających do prowadzenia punktów aptecznych.

11. Ankiety do zezwolenia

Załącznik nr 1 (plik ) – ankieta apteka ogólnodostępna

Załącznik nr 2 (plik ) – ankieta punkt apteczny