Archiwalne

21.08.2019

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Kielcach - szczegóły ...

 


16.07.2019

Bezpłatna infolinia dla pacjentów tel. 800-190-059 - dowiesz się, w której aptece kupisz swój lek - zobacz więcej ...

 


11.04.2019

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 09.04.2019 r. w sprawie ustalenia dnia 02 maja 2019r. dniem wolnym od pracy pracowników urzędów administracji rządowej, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach informuje, że 02 maja 2019r będzie dniem wolnym od pracy. W zamian Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach będzie czynny w sobotę 11 maja 2019r.


11.02.2019

Przewodnik zarządzania alertami generowanymi przez system weryfikacji autentyczności leków

Edytowalna wersja załączników do przewodnika : zał.1, zał.2, zał.3


15.01.2019

Informacja dla kierowników aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych o zagubieniu pieczątki lekarskiej


12.12.2018

Komunikat nr 5 w sprawie safety features w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej - Wdrożenie tzw. „dyrektywy antyfałszyfkowej"


12.12.2018
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 31.08.2018 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018r. dniem wolnym od pracy pracowników urzędów administracji rządowej, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach informuje, że 24 grudnia 2018r będzie dniem wolnym od pracy. W zamian Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach będzie czynny w sobotę 15 grudnia 2018r.
 

23.11.2018
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Kielcach - szczegóły
 

27.09.2018
Dyrektor Generalny Głównego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektora ds. obrotu hurtowego w Wydziale ds. Inspekcji Obrotu Hurtowego w Departamencie Nadzoru - szczegóły
 

22.08.2018
Komunikat Ministerstwa Zdrowia dotyczący procedury udzielania zgody na pominięcie ograniczeń demograficznych i geograficznych przy udzielaniu zezwolenia na prowadzenie apteki - szczegóły
 

03.08.2018
Dyrektor Generalny Głównego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektora ds. obrotu hurtowego w Wydziale ds. Inspekcji Obrotu Hurtowego w Departamencie Nadzoru - szczegóły
 

25.06.2018
W wyniku naboru na stanowisko inspektora do spraw organizacyjno-administracyjnych w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Kielcach (ogłoszenie nr 28076) przyjęto następującą osobę :
 • Dorota Dolecka

20.06.2018
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne ogłoszenia o pracę nr 28076 na stanowisko Inspektora ds. organizacyjno-administracyjnych w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Kielcach - lista.
 

18.06.2018
Dyrektor Generalny Głównego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektora ds. obrotu hurtowego w Wydziale ds. Inspekcji Obrotu Hurtowego w Departamencie Nadzoru - szczegóły
 

15.06.2018
Informacja dla kierowników aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych na terenie województwa świętokrzyskiego dotycząca wdrożenia e-recepty - szczegóły
 

30.05.2018
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektor do spraw organizacyjno-administarcyjnych - szczegóły
 

20.04.2018
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 13.04.2018 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2018 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej oraz Zarządzeniem nr 10 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.04.2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia dnia 4 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, 4 maja będzie w tym roku dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej. W zamian Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach będzie czynny w sobotę 19 maja.

20.04.2018
Komunikat dotyczący stosowania rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie recept (II)- szczegóły
 

20.04.2018
Komunikat dotyczący stosowania rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie recept (I)- szczegóły
 

21.03.2018
Informacja dla podróżnych sprawie przywozu lub wywozu środków odurzających i substancji psychotropowych, jakie są niezbędne do leczenia medycznego w przypadku przekraczania granic Rzeczypospolitej Polskiej - szczegóły
 

21.03.2018
INFORMACJA O FAŁSZYWYCH RECEPTACH - plik jpg
 

06.02.2018
KOMUNIKAT dotyczący kontroli przechowywania szczepionek - zobacz szczegóły
 

05.12.2017

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Kielcach - lista składników

10.05.2017

W wyniku naboru na stanowisko inspektora do spraw organizacyjno-administracyjnych w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Kielcach (ogłoszenie nr 10049) przyjęto następującą osobę :

 • Katarzyna Skóra zam. Kielce
20.04.2017

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne ogłoszenia o pracę nr 10049 na stanowisko Inspektora ds. organizacyjno-administracyjnych w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Kielcach:

 1. Aneta Pańczyk Strawczyn
 2. Michał Jamrozik Kielce
 3. Marcin Rydzek Kielce
 4. Barbara Kostur Kielce
 5. Małgorzata Bożek Kielce
 6. Justyna Kowalska Busko-Zdrój
 7. Krzysztof Pilecki Kielce
 8. Katarzyna Skóra Kielce
 9. Dorota Zielińska Kielce
07.04.2017

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 06.04.2017 w sprawie wycofania produktów EpiPen Ir 0,15 mg/dawkę EpiPen Senior 0,3mg/dawkę - treść komunikatu , treść decyzji

07.04.2017

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektor do spraw organizacyjno-administracyjnych w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Kielcach - szczegóły ogłoszenia

08.02.2017

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Kielcach - szczegóły informacji

14.09.2016

KOMUNIKAT NR 7/2016 GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO z dnia 14 września 2016r. w sprawie postępowania w hurtowniach farmaceutycznych przy zwrocie wycofanego z obrotu produktu leczniczego Atram - treść komunikatu

14.09.2016

Obwieszczenie nr 87 Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 7 września 2016 r. w sprawie poinformowania o możliwości zwrotu produktu leczniczego do apteki - szczegóły obwieszczenia

08.09.2016

Komunikat Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Pomieszanie leków – Atram.
Informacja dla pacjenta - szczegóły ogłoszenia

25.08.2016

OGŁOSZENIE O NIEODPŁATNYM PRZEKAZANIU SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO INNEJ JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ - szczegóły ogłoszenia

25.05.2016

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Kielcach informuje, że z dniem 1 czerwca 2016r. nastąpiła zmiana procedury udzielania zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej oraz zmiana procedury udzielania zezwoleń na prowadzenie punktu aptecznego.

Nowa procedura jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Kielcach w zakładce DOKUMENTY.

25.05.2016

INFORMACJA O FAŁSZYWYCH RECEPTACH (plik pdf)

07.04.2016

W wyniku naboru na stanowisko inspektora farmaceutycznego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Kielcach (ogłoszenie nr 179015) przyjęto następującą osobę :

 • Monika Gil - zam. Kielce
01.04.2016

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne ogłoszenia o pracę na stanowisko Inspektor farmaceutyczny, ogłoszenie nr 179015 z dnia 16.03.2016r. w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Kielcach:

Lista kandydatów nie spełniających wymagań formalnych: Kandydaci zakwalifikowani do dalszej części postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. Oferty kandydatów, których nie wybrano w postępowaniu rekrutacyjnym zostaną komisyjnie zniszczone.
30.03.2016

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Kielcach - lista składników

16.03.2016

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
inspektor farmaceutyczny - szczegóły ogłoszenia

25.02.2016

INFORMACJA O FAŁSZYWYCH RECEPTACH - plik pdf

10.02.2016

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

W dniach 22 - 27 lutego 2016 roku osoby pokrzywdzone będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, rzecznika praw obywatelskich, rzecznika praw dziecka, policję, straż graniczną, prokuratorów, komorników, notariuszy, kuratorów lekarzy, psychologów.
Dyżury specjalistów będą się odbywały od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 18:00, natomiast w sobotę 10:00 - 13:00.

Wykaz Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem – www.pokrzywdzeni.gov.pl

27.01.2016

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Kielcach - lista składników

12.01.2016

Informacja kolejnych o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Kielcach - lista składników

01.12.2015

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Kielcach - lista składników

15.09.2015

W wyniku naboru na stanowisko inspektora do spraw organizacyjno-administracyjnych w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Kielcach przyjęto następującą osobę :

 • Anna Lizis-Hutnik, Suków
01.09.2015

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne ogłoszenia o pracę na stanowisko Inspektora ds. organizacyjno-administracyjnych (UMOWA NA ZASTĘPSTWO), ogłoszenie nr 172324 z dnia 18 sierpnia 2015 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Kielcach:

Lista kandydatów nie spełniających wymagań formalnych: Kandydaci zakwalifikowani do dalszej części postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. Oferty kandydatów, których nie wybrano w postępowaniu rekrutacyjnym zostaną komisyjnie zniszczone.
18.08.2015

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów na stanowisko inspektora do spraw organizacyjno-administracyjnych - szczegóły ogłoszenia

24.03.2015

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów na stanowisko inspektora farmaceutycznego - szczegóły ogłoszenia

02.02.2015

Informacja Głównego Inspektora Farmaceutycznego - jeśli:

 • szukacie Państwo stałej pracy, która ma być także Waszą pasją,
 • zamierzacie rozwijać się w obszarze kontroli i nadzoru nad produkcją i obrotem produktami leczniczymi,
 • lubicie pracować indywidualnie i w zespole,
 • ważny jest dla Państwa rozwój zawodowy i ciągłe podnoszenie kwalifikacji,
 • zależy Państwu na stabilnych warunkach zatrudnienia

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (www.gif.gov.pl), gdzie można zapoznać się z aktualnie prowadzoną rekrutacją.

07.01.2015 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach informuje, iż od 1 stycznia 2015 r. ulegają zmianie opłaty za uzyskanie oraz zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej szczegóły w dziale opłaty