Jesteś tutaj: Start / Zalatwianie spraw
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Kielcach przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się zgodnie z postanowieniami:

  1. Ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.256 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).
  3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

Przyjęcia interesantów odbywają się od poniedziałku do piątku, w siedzibie Inspektoratu w godzinach pracy tj. od 7:30 do 15:30.

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach urzędowania. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie lub ustnie. W przypadku, gdy skarga lub wniosek zgłaszane są ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, dane wnoszącego skargę lub wniosek, opis sprawy oraz podpis sporządzającego protokół i podpis składającego skargę lub wniosek.

Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się w kolejności ich wpływu. Przychodząca korespondencja rejestrowana jest przez sekretariat w Dzienniku Korespondencji, a następnie przekazywana jest do odpowiednich komórek organizacyjnych zgodnie z właściwością.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WIF Kielce
Data utworzenia:2017-03-11
Data publikacji:2017-03-11
Osoba sporządzająca dokument:Marek Piwowarczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Marek Piwowarczyk
Liczba odwiedzin:5619

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-04-09 12:33:25Marek Piwowarczykaktualizacja podstawy prawnejZalatwianie spraw