Jesteś tutaj: Start / Petycje
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przyjmowanie i rozpatrywanie PETYCJI

Składanie petycji:

  • przesłać listownie na adres:
    Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce
  • doręczyć osobiście do sekretariatu WIF w Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc 3,
    od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30
  • przesłać za pomocą ePUAP (pismo ogólne do podmiotu publicznego).

Petycja składana listowanie powinna zawierać imię i nazwisko wnoszącego, dokładny adres, nazwę organu, do którego składana jest petycja, przedmiot petycji, podpis wnoszącego lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba je reprezentująca.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Anonimy nie są rozpatrywane.

Złożenie petycji jest wolne od opłat.

Petycja zostanie zamieszczona na stronie internetowej tut. Inspektoratu. Informacja ta będzie zawierała skan petycji, datę jej złożenia i po wyrażeniu zgody – imię i nazwisko albo nazwę autora petycji.

Sposób rozpatrywania petycji określa Ustawa z dnia 11 lipca 2015 o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WIF Kielce
Data utworzenia:2017-03-11
Data publikacji:2017-03-11
Osoba sporządzająca dokument:Marek Piwowarczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Marek Piwowarczyk
Liczba odwiedzin:2933