Jesteś tutaj: Start / Dane podstawowe

Dane podstawowe

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach
25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3,
budynek C1, piętro IV pokój 433 (sekretariat)
województwo świętokrzyskie
NIP 959-09-81-161, REGON 290036131
Godziny urzędowania : poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30


INFORMACJA DLA INTERESANTÓW WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU FARMACEUTYCZNEGO W KIELCACH
W związku ze stopniowym znoszeniem ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) - § 12 ust. 2 oraz ust. 4 w zw. z § 22 pkt 2) informuję, że Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach przywraca od dnia 25 maja 2020 r. bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie prowadzonej działalności z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych.
Interesantów prosimy jak dotychczas o konieczność uzgodnienia terminu załatwienia sprawy w Inspektoracie za pośrednictwem telefonu lub maila.

Ze względu na stan epidemii przyjmowanie Interesantów odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu wizyty, o wyznaczonej godzinie przyjęcia. Prosimy o przybycie na 10 minut przed wyznaczoną godziną wizyty i oczekiwanie przed wejściem do budynku.
Niestawienie się na wizytę o ustalonej godzinie powoduje anulowanie wizyty i konieczność ponownej rejestracji nowej wizyty.

Informuję, że w dalszym ciągu nie będzie możliwości samodzielnego poruszania się po urzędzie, w tym celu większość spraw realizowana będzie na parterze budynku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Każdy klient odbierany będzie przez urzędnika przy głównych drzwiach urzędu (budynek A), a po zakończeniu spotkania ponownie do nich odprowadzany.

Wszystkich klientów obowiązywać będzie wysoki reżim sanitarny. Będą oni zobowiązani do posiadania i noszenia maseczek, a także dezynfekcji rąk środkiem znajdującym się przy wejściu. Każdej osobie wchodzącej do budynku zmierzona zostanie temperatura ciała.

W dalszym ciągu zachęcamy Interesantów WIF w Kielcach do załatwiania swoich spraw bez konieczności osobistej wizyty w Inspektoracie korzystając z możliwości innych kanałów komunikacji takich jak: telefon, email, ePUAP, poczta tradycyjna.

ikona - telefonTEL: 41-345-18-35

ikona - faxFAX: 41-345-29-45

ikona poczta e-maile-mail: sekretariat@kielce.wif.gov.pl
(maks. wielkość załącznika to 50 MB)


ikona - Elektroniczna skrzynka podawcza e-puap

W ramach platformy ePUAP udostępniamy usługę
Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Należy w polu "Znajdź urząd" wpisać nasz kod pocztowy 25-516 a następnie wybrać naszą jednostkę z listy, po czym kliknąć na odnośnik "Pokaż sprawy wybranego urzędu". Adres skrytki: /c6c08rbq6k/skrytka

Maksymalna wielkość załączonych plików to 3,5 MB, dopuszczalne formaty: DOC, RTF, TXT, PDF, XLS, JPG oraz powyższe formaty spakowane ZIP


ikona - globus

strona www (BIP): wifkielce.stronabip.pl
Redaktor strony - Dorota Dolecka
(kontakt:  41-345-18-35, e-mail: dorota.dolecka@kielce.wif.gov.pl)


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowych

Inspektor danych osobowych - Anna Rubinkiewicz (obowiązki inspektora)
(kontakt: tel. 602 779 754, e-mail: abcrodo@op.pl )


Deklaracja dostępności

Koordynator do spraw dostępności - Dorota Dolecka
(kontakt: telefon: 41-345-18-35, e-mail: sekretariat@kielce.wif.gov.pl)