Jesteś tutaj: Start / Skargi i wnioski
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Składanie skarg i wniosków

 • Pisemnie na adres urzędu:
  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach
  Al. IX Wieków Kielc 3
  25-516 Kielce
 • Ustnie do protokołu - każdy pracownik urzędu ma obowiązek przyjąć skargę i sporządzić protokół.

Przyjmowanie obywateli w sprawie skarg i wniosków

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Kielcach, przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek :

 • w godz.: 7:30- 15:00
 • w godz.: 15:00-16:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w sekretariacie Inspektoratu (budynek C1, pok. 433, IV piętro tel. 41/ 345-18-35)

W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Kielcach odbywa się w następny dzień w godzinach pracy.

Pracownicy przyjmują obywateli w ramach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy tj. od 7:30 do 15:30.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej lub ustnie - wówczas pracownik przyjmujący skargę sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę i przyjmujący zgłoszenie. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Sposób załatwiania skarg i wniosków określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz.46) i zgodnie z tym trybem pracownicy Inspektoratu rozpatrują przydzielone im skargi lub wnioski.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WIF Kielce
Data utworzenia:2017-03-11
Data publikacji:2017-03-11
Osoba sporządzająca dokument:Marek Piwowarczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Marek Piwowarczyk
Liczba odwiedzin:4088