Jesteś tutaj: Start / Komunikaty ŚWIF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12.03.2024

KOMUNIKAT Nr 1/2024 z dnia 12.03.2024r w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami lub odpadami oraz produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1


28.04.2023

KOMUNIKAT Nr 1/2023 z dnia 28.04.2023r w sprawie obowiązku weryfikacji autentyczności produktów leczniczych


27.12.2022

Komunikat Nr 3 z dnia 27.12.2022r. w sprawie danych kontaktowych aptek, punktów aptecznych i działów farmacji szpitalnej, wprowadzonych do Krajowego Rejestru Zezwoleń Na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestru Udzielonych Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych


17.11.2022

Komunikat Nr 2 z dnia 17.11.2022r. w sprawie Zgłaszania Odmów Realizacji zamówienia


23.09.2022

Komunikat Nr 1 z dnia 23.09.2022r. w sprawie aktualizacji danych podmiotów prowadzących apteki, punkty apteczne, działy farmacji szpitalnej oraz danych aptek, punktów aptecznych i działów farmacji szpitalnej


27.12.2021

Komunikat Nr 7 z dnia 27.12.2021r. w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta


17.09.2021

Komunikat Nr 6 z dnia 17.09.2021r. w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta


17.09.2021

Komunikat Nr 5 z dnia 17.09.2021r. w sprawie ograniczeń wynikających z art. 88 ust. 1a – 1c ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne


22.06.2021

Komunikat Nr 4 z dnia 13.08.2021r. dot. sposobu oznaczenia aptek ogólnodostępnych, w których przeprowadzane są szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 oraz sposobu informowania o przeprowadzaniu takich szczepień.


22.06.2021

Komunikat Nr 3 z dnia 22.06.2021r. w sprawie warunków transportu i przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych


21.04.2021

Komunikat Nr 2 z dnia 16.04.2021r. dla podmiotów prowadzących apteki ogólnodostępne oraz dla kierowników aptek ogólnodostępnych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz.U. z 2021 r. poz. 97).


21.04.2021

Komunikat Nr 1 z dnia 16.04.2021r. dla podmiotów leczniczych prowadzących apteki szpitalne, apteki zakładowe i działy farmacji szpitalnej oraz dla kierowników aptek szpitalnych, aptek zakładowych i działów farmacji szpitalnej w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty


18.12.2020

KOMUNIKAT Nr 9 z dnia 18.12.2020r. w sprawie zasady zgłoszenia podejrzenia wady jakościowej produktów leczniczych


20.11.2020

KOMUNIKAT Nr 8 z dnia 20.11.2020r. do kierowników aptek szpitalnych, aptek zakładowych, działów farmacji szpitalnej o obowiązku zgłaszania braków produktów leczniczych w tym tlenu medycznego i innych gazów medycznych


23.09.2020

Komunikat nr 7 z dnia 23.09.2020r.
dotyczący ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych Vaxigrip Tetra, Influvac Tetra oraz Fluarix Tetra na jednego pacjenta


11.08.2020

Komunikat nr 6 z dnia 11.008.2020r.
dotyczący przypomnienia o obowiązku przestrzegania przez personel aptek i punktów aptecznych zasad obsługi i sprzedaży oraz zachowania odpowiednich środków ostrożności podczas wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w czasie panujacej epidemii COVID-19.


06.07.2020

Komunikat nr 5 z dnia 06.07.2020r.
dotyczący raportowania braków produktów leczniczych.


02.07.2020

Komunikat nr 4 z dnia 02.07.2020r.
w sprawie warunków transportu i przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych.


17.03.2020

Komunikat nr 3 z dnia 16.03.2020r.
W sprawie wprowadzenia rozwiązań w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych ograniczających ryzyko epidemiologoczne.


13.03.2020

Komunikat nr 2 z dnia 13.03.2020r.
W związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem, uprzejmie prosimy o możliwie jak najczęstsze składanie wszelkiej dokumentacji oraz wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, aby ograniczyć kontakt bezpośredni do minimum.


03.03.2020

Komunikat nr 1 w sprawie nowej usługi getStan w systemie ZSMOPL


04.09.2019

Komunikat nr 8 w sprawie przekazywania informacji o braku możliwości zapewnienia dostępu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego


03.07.2019

Komunikat nr 7 w sprawie warunków transportu i przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych


12.06.2019

Komunikat nr 6 w sprawie warunków przechowywania produktów leczniczych w związku z wysokimi temperaturami.


12.04.2019

Komunikat nr 5 w sprawie umieszczania w aptece ogólnodostępnej i punkcie aptecznym informacji dla pacjenta.


11.04.2019

Komunikat nr 4 w sprawie dnia wolnego od pracy w maju 2019r.


10.04.2019

Komunikat nr 3 w sprawie zapewnienia odpowiedniej liczby farmaceutów w godzinach czynności apteki.


01.02.2019

Komunikat nr 2 w sprawie dostosowania się do wymogów art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1375).


01.02.2019

Komunikat nr 1 w sprawie zgłaszania organowi zezwalającemu wszelkich zmian danych dotyczących zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, punktu aptecznego oraz danych dotyczących zgody na prowadzenie apteki szpitalnej, apteki zakładowej i działu farmacji szpitalnej


12.12.2018

Komunikat nr 6 w sprawie dni wolnych od pracy w 2018r.


12.12.2018

Komunikat nr 5 w sprawie safety features w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej - Wdrożenie tzw. „dyrektywy antyfałszyfkowej"


23.08.2018

Komunikat nr 4 w sprawie przypomnienia o obowiązujących zasadach przy czynnościach kontrolnych


23.08.2018

Komunikat nr 3 w sprawie obowiązku zgłaszania   przez podmiot  prowadzący   apteki ogólnodostępne, punkty apteczne, apteki szpitalne  i działy farmacji szpitalnej  wszelkich zmian funkcjonalności oraz modernizacji lokalu  apteki ogólnodostępnej, punktu aptecznego, apteki szpitalnej  i działu farmacji szpitalnej


09.05.2018

Komunikat nr 2 w sprawie prawa inwalidów wojennych oraz kombatantów do korzystania z usług farmaceutycznych w aptekach poza kolejnością


20.04.2018

Komunikat nr 1 w sprawie dni wolnych od pracy w maju 2018r.


24.04.2017

Komunikat nr 3 w sprawie dni wolnych od pracy w roku 2017


24.04.2017

Komunikat nr 2 w sprawie wydawania z aptek ogólnodostępnych produktów leczniczych, zawierających środki odurzające grup I-N, II-N, III-N i IV-N lub substancje psychotropowe grup II-P, III-P i IV-P dla podmiotów posiadających zgodę WIF na posiadanie i stosowanie w celach medycznych produktów leczniczych w obrębie w/w grup.


24.04.2017

Komunikat nr 1 w sprawie nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1


15.11.2016

Komunikat nr 5 w sprawie utworzenia adresu e-mail dla aptek szpitalnych/działów farmacji szpitalnych, na który należy zgłaszać braki dostępności do produktów leczniczych w podmiotach leczniczych


27.10.2016

Komunikat nr 4 w sprawie ważności wydawanych zgód na środki odurzające i substancje psychotropowe wydawane w celach medycznych


08.09.2016

Komunikat nr 3 w sprawie Komunikatu Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego !Pomieszanie leków – Atram. Informacja dla pacjenta


07.04.2016

Komunikat nr 2 w sprawie sposobu składania wniosków o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego


01.04.2016

Komunikat nr 1 w sprawie zmian dotyczących sposobu składania wniosków na prowadzenie apteki ogólnodostępnej i punktu aptecznego obowiązujących od 1 kwietnia 2016


07.08.2015

Komunikat nr 6 w sprawie sprawdzania warunków przechowywania produktów leczniczych w związku z wysokimi temperaturami


30.07.2015

Komunikat nr 5 w sprawie informowania o rzeczywistych brakach produktów leczniczych wydawanych na receptę


13.07.2015

Komunikat nr 4 w sprawie składania zawiadomień o brakach w dostępności produktów leczniczych


13.07.2015

Komunikat nr 3 z dnia 10 lipca 2015 dotyczący właściwych warunków przechowywania produktów leczniczych


09.07.2015

Komunikat nr 1 z dnia 9 lipca 2015 dot. zmiany ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawy Prawo farmaceutyczne


09.07.2015

Komunikat nr 2 z dnia 9 lipca 2015r. dotyczący zmiany ustawy Prawo farmaceutyczne


Data Komunikaty archiwalne
09.07.2013 Komunikat dot. przechowywania suplementów diety ,wyrobów medycznych i innych produktów nie będących produktami leczniczymi - treść komunikatu.
24.04.2013 Komunikat dot. zamówień na produkty lecznicze składane do hurtowni farmaceutycznych - treść komunikatu.
15.06.2012 Komunikat z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie reklamy - treść komunikatu.
14.06.2012 KOMUNIKAT z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia działów farmacji w szpitalach i innych przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych, w których nie utworzono apteki szpitalnej - treść komunikatu.
29.04.2011 Komunikat dotyczący Antytoksyny jadu żmij - treść komunikatu.
27.01.2010 Komunikat dotyczący wymogów przeprowadzenia tzw. „mapowania” temperatur w stosowanych w aptekach urządzeniach chłodniczych - treść komunikatu.
15.10.2009 Komunikat dotyczący rozporządzenia w sprawie produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego - treść komunikatu.
05.10.2009 Komunikat w sprawie informacji umieszczanych w aptekach ogólnodostępnych - treść komunikatu

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WIF Kielce
Data utworzenia:2017-03-11
Data publikacji:2017-03-11
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Dolecka
Osoba wprowadzająca dokument:Marek Piwowarczyk
Liczba odwiedzin:17239

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2024-03-12 16:20:23Marek PiwowarczykKomunikat 1/2024Komunikaty ŚWIF
2023-04-28 20:58:32Marek PiwowarczykKomunikat 1/2023Komunikaty ŚWIF
2022-12-27 12:44:14Marek PiwowarczykKomunikat 3/2022Komunikaty ŚWIF
2022-11-17 11:44:15Marek PiwowarczykKomunikat 2/2022Komunikaty ŚWIF
2021-12-27 23:44:56Marek PiwowarczykKomunikat 07-2021Komunikaty ŚWIF
2021-06-22 12:52:20Marek PiwowarczykKomunikat 3/2021Komunikaty ŚWIF
2021-04-21 11:54:09Marek PiwowarczykKomunikat 1 i 2 2021Komunikaty ŚWIF
2020-12-19 02:31:41Marek Piwowarczykkomunikat 9 2020Komunikaty ŚWIF
2020-09-23 22:30:21Marek Piwowarczykkomunikat 7-2020Komunikaty ŚWIF
2020-07-06 11:38:23Marek Piwowarczykkomunikat 5-2020Komunikaty ŚWIF
2020-07-02 10:23:12Marek Piwowarczykkomunikat 4Komunikaty ŚWIF
2020-03-17 14:18:41Marek Piwowarczykkomunikat 3 2020Komunikaty ŚWIF
2020-03-13 12:08:01Marek Piwowarczykkonumikat 2Komunikaty ŚWIF
2020-03-03 11:35:55Marek Piwowarczykkomunikat 01 2020Komunikaty ŚWIF